Obecnie dzięki współpracy z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM, dalej nazywanym Biurem) gościmy w SGH stypendystów pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Gruzji oraz Federacji Rosyjskiej. SGH zależy na sprawnej realizacji współpracy pomiędzy stypendystami, Biurem oraz uczelnią. Celem niniejszego wpisu jest precyzyjne wyjaśnienie procedury wypłacania stypendiów koordynowanych przez Biuro w naszej uczelni. […]

Read More →