c5c607b8-4c35-4ec3-93b1-d7c40777532fOd początku swojej pracy naukowej lawiruję pomiędzy naukami ekonomicznymi a humanistycznymi. Habilitację uzyskałam z religioznawstwa (UJ), doktorat z nauk ekonomicznych (SGH), a magisteria (mam ich trzy, co z obecnej perspektywy uważam za nadprodukcję) z psychologii, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu, czyli znowu trochę tu, trochę tam.

W Dziekanacie Studium Magisterskiego pracuję od 2012 r., a zatem obecnie jest to moja druga (i ostatnia) kadencja jako prodziekana. Ponadto jestem zatrudniona w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W obu miejscach jest mi całkiem dobrze, choć zdecydowanie więcej czasu spędzam w Dziekanacie.

Naukowo zajmuję się współczesnym światem arabsko-muzułmańskim oraz społecznościami muzułmańskimi na Zachodzie. Największe objętościowo efekty mojej pracy to cztery monografie: Świat arabski wobec globalizacji (2007), Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011) oraz Deconstructing Islamophobia in Poland (2014). Ostatnio z dziennikarzem Polskiego Radia, Wojciechem Cegielskim wydaliśmy Rozmowy o islamie (2016), które choć popularnonaukowe, uważam za jedną z moich najważniejszych prac.

Dydaktycznie jestem aktywna głównie na studiach licencjackich, gdzie prowadzę zajęcia z Socjologii (a także Sociology) oraz przedmiotów do wyboru – Islamu oraz Islamu i muzułmanów w Europie oraz Social Psychology. Prowadzę także zajęcia na studiach doktoranckich w KES, a sporadycznie również na studiach magisterskich (Współczesny Bliski Wschód i Afryka Północna). Od września 2016 r. jestem opiekunem organizacji studenckiej Impulse for Education.

Pozanaukowo, ale nadal dydaktycznie zajmuję się edukacją międzykulturową. Od ponad dekady prowadzę zajęcia warsztatowe dla uczniów, studentów, nauczycieli, trenerów i innych poświęcone problematyce arabsko-muzułmańskiej. Komentuję również  bieżące sprawy związane z muzułmanami i światem islamu w środkach masowego przekazu.

(Visited 471 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. nadzw. dr hab., prodziekan Studium Magisterskiego SGH, pracownik Katedry Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH