c5c607b8-4c35-4ec3-93b1-d7c40777532fOd początku swojej pracy naukowej lawiruję pomiędzy naukami ekonomicznymi a humanistycznymi. Habilitację uzyskałam z religioznawstwa (UJ), doktorat z nauk ekonomicznych (SGH), a magisteria (mam ich trzy, co z obecnej perspektywy uważam za nadprodukcję) z psychologii, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu, czyli znowu trochę tu, trochę tam.

W Dziekanacie Studium Magisterskiego pracuję od 2012 r., a zatem obecnie jest to moja druga (i ostatnia) kadencja jako prodziekana. Ponadto jestem kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, gdzie pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W obu miejscach jest mi całkiem dobrze, choć zdecydowanie więcej czasu spędzam w Dziekanacie.

Naukowo zajmuję się współczesnym światem arabsko-muzułmańskim oraz społecznościami muzułmańskimi na Zachodzie. Największe objętościowo efekty mojej pracy to cztery monografie: Świat arabski wobec globalizacji (2007), Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011) oraz Deconstructing Islamophobia in Poland (2014). Ostatnio z dziennikarzem Polskiego Radia, Wojciechem Cegielskim wydaliśmy Rozmowy o islamie (2016), które choć popularnonaukowe, uważam za jedną z moich najważniejszych prac. Obecnie kieruję dwoma projektami: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (2017-2019; Jean Monnet Project finansowany ze środków Erasmus+) oraz Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (2018-2021; finansowany ze środków NCN).

Dydaktycznie jestem aktywna głównie na studiach licencjackich, gdzie prowadzę zajęcia z Socjologii (a także Sociology) oraz przedmiotów do wyboru – Islamu oraz Islamu i muzułmanów w Europie, a także Social Psychology. Prowadzę także zajęcia na studiach doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, a także na studiach magisterskich (Współczesny Bliski Wschód i Afryka Północna). Od września 2016 r. jestem opiekunem organizacji studenckiej Impulse for Education.

Pozanaukowo, ale nadal dydaktycznie zajmuję się edukacją międzykulturową. Od ponad dekady prowadzę zajęcia warsztatowe dla uczniów, studentów, nauczycieli, trenerów i innych poświęcone problematyce arabsko-muzułmańskiej. Komentuję również  bieżące sprawy związane z muzułmanami i światem islamu w środkach masowego przekazu.

W ostatnim roku, korzystając z kilkuletniego doświadczenia w dziekanacie, zajęłam się także miejscem i funkcjonowaniem dziekanatów na polskich uczelniach wyższych. Wraz z zespołem zrealizowaliśmy wiosną-latem 2017 r. badania w 30 dziekanatach w całej Polsce, czego efektem jest monografia Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki (współautorzy: J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator). W grudniu 2017 r. zorganizowaliśmy w SGH pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Od listopada 2018 r. pełnię funkcję prezesa stowarzyszenia Forum Dziekanatów – naturalnej kontynuacji inicjatywy dziekanatowej, którą założyło 14 osób pracujących na 7 uczelniach w 5 miastach Polski.

(Visited 932 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)