https://thesocietypages.org/socimages/2011/12/17/now-you-will-never-forget-what-a-venn-diagram-is/

Wrzesień to miesiąc, gdy wnioskują Państwo o różne rzeczy ze wzmożoną intensywnością. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wynika to ze zmowy, aby zalać nas podaniami, ale raczej z tego, że nauka, a dokładniej rozliczenie jej efektów, następuje w cyklach semestralnych, a zatem sprawy zasadnicze załatwia się na początku albo na końcu semestru.

Sprawa, o której piszę dotyczy kwestii, która wypłynie lada tydzień, czyli przedłużania sesji. Według Regulaminu,

„Dziekan, na wniosek studenta w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, może uznać, że nieobecność studenta na jednym z terminów zaliczenia zajęć nie spowodowała jego utraty” (art. 22.4).

Innymi słowy wniosek musi być szczególnie uzasadniony i udokumentowany.

I teraz trzy przykłady podań:

  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo nie mogłem przyjść na egzamin” – nie jest ani udokumentowane, ani szczególnie uzasadnione. Różne doświadczenia z psychologii społecznej w zakresie wywierania wpływu na ludzi wskazują, że wystarczy samo „bo” + cokolwiek, aby na przykład zostać przepuszczonym w kolejce, ale Dziekanat nie jest podatny na tę socjotechnikę.
  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo byłem chory” – może i jest szczególnie uzasadnione, ale nie mamy na to żadnej dokumentacji. Trzeba załączyć zwolnienie lekarskie, najlepiej czytelne. Inaczej tracą Państwo czas przedłużonej sesji, ponieważ informacja zwrotna z naszej strony będzie najpewniej brzmiała: „Proszę o udokumentowanie podania” / „Proszę o dołączenie stosownej dokumentacji”. I dopiero po jej dostarczeniu możliwe będzie rozpatrzenie podania.
  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo pojechałem nad morze. W załączeniu przesyłam kopię biletu lotniczego.” – bilet najczęściej jest niczego sobie, więc podanie niewątpliwie jest udokumentowane, ale czy aby na pewno jest to szczególnie uzasadniony wniosek? W końcu nie jest tajemnicą, kiedy przypada II termin sesji.

Przy okazji przypominam o zapisie Regulaminu, który znajduje są w tym samym artykule – jeżeli mają Państwo kolizję terminów egzaminów należy zgłosić to do Dziekanatu przed rozpoczęciem sesji, a nie w dniu egzaminu, albo wręcz po (art. 22.5). I mimo tych wszystkich obostrzeń, które opisałam, zapewniam Państwa, że zdecydowana większość podań w sprawie przedłużenia sesji rozpatrywana jest pozytywnie.

(Visited 828 times, 10 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)